Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

Hotline: +8491 77 3 11 44

 • +84 28 3771 7574
 • |
 • sales@originpipe.com
 • +8491 77 3 11 44
 • |
 • sales@originpipe.com
Trang chủ/Giới thiệu/Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

 

Là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ hàng đầu cho hệ thống ống van phụ kiện chứa chất lỏng và khí gas hoàn chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

Luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng cho hệ thống ống van phụ kiện, thiết bị đo lường thông qua các hoạt động tìm hiểu, tư vấn, cung cấp giải pháp và thiết bị phù hợp nhất

 1. Đặt lợi ích khách hàng là trên hết
 2. Thõa mãn yêu cầu khách hàng nhanh nhất có thể
 3. Coi trọng chữ tín
 4. Khát vọng vươn lên và sáng tạo
 5. Tôn trọng mọi người