Ong Khoi Nguyen - Cung cap cam bien pH tot nhat voi gia re nhat

Ong Khoi Nguyen - Cung cap cam bien pH tot nhat voi gia re nhat

Hotline: +8491 77 3 11 44

  • +84 28 3771 7574
  • |
  • sales@originpipe.com
  • +8491 77 3 11 44
  • |
  • sales@originpipe.com
He thong ong van phu kien va bon bang inox He thong ong van phu kien tren tau He thong ong dieu khien tu dong He thong ong hoa chat He thong ong axit He thong van khi tu dong

Giới Thiệu Công Ty CỔ PHẦN ỐNG KHỞI NGUYÊN

Giới Thiệu Công Ty CỔ PHẦN ỐNG KHỞI NGUYÊN

Ống Khởi Nguyên là công ty hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp và dich vụ cho hệ thống đường ống, van phụ kiện, thiết bị đo lường, hệ thống bơm, bồn bể, điều khiển tự động trong ngành nước và công nghệ nối các phụ kiện với nhau.

 

Xem thêm

Dịch vụ chính

Dự án