Chứng nhận

Chứng nhận

Hotline: +8491 77 3 11 44

  • +84 28 3771 7574
  • |
  • sales@originpipe.com
  • +8491 77 3 11 44
  • |
  • sales@originpipe.com
Trang chủ/Giới thiệu/Chứng nhận

Chứng nhận

 

Chứng nhận:

Công ty Ống Khởi Nguyên (ORIGIN PIPE) đã được Aquametrix chứng nhận là nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam

 

Chứng chỉ:

Công ty cũng có đội ngũ kỹ sư lành nghề với chứng chỉ dán keo từ GF+