Cách mạng 4.0 cho ngành nước

Cách mạng 4.0 cho ngành nước

Hotline: +8491 77 3 11 44

  • +84 28 3771 7574
  • |
  • sales@originpipe.com
  • +8491 77 3 11 44
  • |
  • sales@originpipe.com
Trang chủ/Tin tức/Cách mạng 4.0 cho ngành nước

Cách mạng 4.0 cho ngành nước

      Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng có tầm ảnh hưởng cao với những giải pháp đột phá liên quan đến Mạng lưới Vạn vật Kết nối Internet (Internet of Things - IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), robot, điện toán đám mây, mạng xã hội, số hóa hay dữ liệu lớn (big data)

       Vậy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được ứng dụng như thế nào cho ngành nước tại Việt Nam.

      Đầu tiên chúng ta đã thấy Việt Nam đã ứng dụng kỹ thuật quan trắc vào nhà máy xử lý nước hay là các sở tài nguyên môi trường ở các tỉnh, thực chất của kỹ thuật này là ứng dụng loT bằng cách mã số hóa các tín hiệu đầu ra 4-20mA của các cảm biến hay các thiết bị bơm, van, thiết bị điện tại nhà máy bằng thiết bi data logger rồi truyền tín hiệu này đến trạm điều khiển trung tâm thông qua internet. Tiếp đến người dùng sẽ đăng nhập vào smartphone hay máy tính hay tablet để biết được các giá trị ở nhà máy xử lý nước như pH, mực nước, lưu lượng, trạng thái đóng mở van... 

Trạm quan trắc 

Hiện thời một số đồng hồ đo áp lực nước hay tốc độc dòng chảy có kết nối internet và ứng dụng loT để giám sát lượng nước thất thoát hay xì đường ống nằm sâu dưới đất. 

Ngoài ra tùy vào yêu cầu của từng dự án thì Việt Nam đã ứng dụng công nghệ hàn ống bằng Robot rất chính xác cũng như giảm chi phí nhân công rất nhiều. 

Bên cạnh đó một số nhà máy xử lý nước hiện đại như Intel, Samsung có sử dung công nghệ điều khiển hoàn toàn tự động nhà máy nước rất chính xác và giảm chi phí vận hành đáng kể.