Quy trình hiêu chuẩn pH của Water Analytics

Quy trình hiêu chuẩn pH của Water Analytics

Hotline: +8491 77 3 11 44

  • +84 28 3771 7574
  • |
  • sales@originpipe.com
  • +8491 77 3 11 44
  • |
  • sales@originpipe.com
Trang chủ/Dịch vụ/Quy trình hiêu chuẩn pH của Water Analytics

Quy trình hiêu chuẩn pH của Water Analytics

Quy trình hiệu chuẩn pH bằng thủ công của hãng Water Analytics như sau:

1. Chọn muc manual calibration 

2.Đặt đầu dò pH vào nước chuẩn thứ nhất. Như việc đối lập với calib tự động thì thiết bị cho phép ấn nút Enter cho việc không phải chờ đầu ra của đầu dò pH ổn định. Màn hình kế tiếp sẽ hiện ra giá trị đọc tức thời của đẩu dò. Độ pH được tính từ giá trị mV dựa trên hoạt động của một đầu dò hoàn hảo ở 25 oC, tức là pH 7 = 0 mV và tăng điện áp là 59.16 mV / pH

 

 

 

 

 

3.Khi giá trị pH ổn định xuống, nhấn Enter. Màn hình tiếp theo cho phép bạn thay đổi giá trị của giá trị pH được hiển thị tương ứng với pH thực tế của dung dịch hiệu chuẩn. Sử dụng các nút mũi tên lên và xuống để thay đổi giá trị và nút mũi tên trái / phải để thay đổi vị trí con trỏ. Nhấn phím Enter để khóa giữ giá trị chính xác.

4.Kết quả của hiệu chuẩn mà giống với kết quả được của hiệu chuẩn tự động sẽ hiển thị

5.Đặt đầu dò vào nước chuẩn thứ hai. Một lần nữa, không cần phải đợi đầu dò đọc để giảm xuống trước khi nhấn Enter.

6.Khi giá trị pH ổn định xuống thì nhấn Enter. Thay đổi giá trị pH thành pH chuẩn của nước hiệu chuẩn

Người dùng tham khảo thêm chức năng màn hình pH tại đây