Ống Khởi Nguyên cung cấp dịch vụ điều khiển tự động

Ống Khởi Nguyên cung cấp dịch vụ điều khiển tự động

Hotline: +8491 77 3 11 44

  • +84 28 3771 7574
  • |
  • sales@originpipe.com
  • +8491 77 3 11 44
  • |
  • sales@originpipe.com
Ống Khởi Nguyên cung cấp dịch vụ điều khiển tự động
Trang chủ/Dịch vụ/Ống Khởi Nguyên cung cấp dịch vụ điều khiển tự động

Ống Khởi Nguyên cung cấp dịch vụ điều khiển tự động

Dựa vào yêu cầu và ngân sách của khách hàng, Ống Khởi Nguyên sẽ tư vấn những giải pháp tự động phù hợp nhất cũng như lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điều khiển bao gồm:

  • Các loại cảm biến: pH ORP, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, mực nước, độ dẫn điện, độ đục, clo tự do..  
  • Các van điện hay khí điều khiển on off hay tuyến tính
  • Bộ màn hình hiển thị kết hợp điều khiển đơn giản hay điều khiển phức tạp hơn bằng PLC
  • Hệ thống dự báo và theo dõi
Màn hinh pH 9900 của GF
Màn hình độ dẫn điện 9900 của GF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                                                                                     

Hiệu chuẩn lưu lượng bằng thiết bị siêm âm Portaflow 330/220 của GF

 

 

Tin liên quan