Ống Khởi Nguyên cung cấp dịch vụ bảo trì & sữa chữa

Ống Khởi Nguyên cung cấp dịch vụ bảo trì & sữa chữa

Hotline: +8491 77 3 11 44

  • +84 28 3771 7574
  • |
  • sales@originpipe.com
  • +8491 77 3 11 44
  • |
  • sales@originpipe.com
Ống Khởi Nguyên cung cấp dịch vụ bảo trì & sữa chữa
Trang chủ/Dịch vụ/Ống Khởi Nguyên cung cấp dịch vụ bảo trì & sữa chữa

Ống Khởi Nguyên cung cấp dịch vụ bảo trì & sữa chữa

 Dựa vào thực trạng hệ thống đường ống và tuổi thọ thiết bị, Ống Khởi Nguyên sẽ tư vấn và cung cấp dịch vụ bảo trì, sữa chữa hay nâng cấp hệ thống đường ống bao gồm:

  • Hiệu chuẩn thiết bị đo
  • Sữa chữa bơm
  • Cải tạo, sữa chữa hệ thống đường ống bị rò rỉ hay xì nước.

Sữa chữa hệ thống bơm

Hiệu chuẩn pH của GF

Sữa chữa đường ống axit